Praca literacka
Jakie cechy naszego patrona szczególnie mi imponują?

Rotmistrz Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu w Karelii na północy Rosji. Matka – Ludwika zajmowała się domem i dziećmi, ojciec – Julian piastował wysoki urząd Rewizora Lasów Państwowych. Witold Pilecki już od najmłodszych lat chciał zostać kawalerzystą, a spośród zabaw dziecięcych najbardziej lubił gry o charakterze wojskowym.    Rotmistrz Witold Pilecki został patronem naszej szkoły. Bardzo się cieszę, że wybrano właśnie Jego, ponieważ jest to człowiek godny naśladowania, jest dla nas wzorem. Na pytanie – jakie cechy rotmistrza szczególnie mi imponują, nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć. Cech tych jest oczywiście bardzo wiele, min. odwaga, dobroć, bohaterstwo, poświęcenie, oddanie, zacięcie w walce, konsekwencja w dążeniu do celu. To właśnie rotmistrz założył Tajną Armię Polską, dobrowolnie dał się złapać i osadzić w obozie w Oświęcimiu. Cenię w Nim Jego dobroć i lojalność wobec towarzyszy. Chciał pomóc więźniom, organizował dożywianie, rozdzielał odzież i podtrzymywał osadzonych na duchu. Pragnął wyeliminować zdrajców i donosicieli. Organizował ucieczki z obozu, zdobywał różne informacje i przekazywał je do Komendy Głównej AK. Poprzez swoje męstwo i wolę walki udowodnił, że ani powstanie warszawskie, ani niewola w Ożarowie nie zdołały w nim zdławić tego, co w człowieku najlepsze. Podziwiam bohaterstwo i dumę narodową Rotmistrza Pileckiego. Wszystko co robił, czynił z myślą o Polsce. Chociaż wiedział, że jego działalność jest niebezpieczna, nigdy się nie poddał, nie zrażał niepowodzeniami, poświęcał się dla kraju i drugiego człowieka. Był więziony i torturowany, pomimo to zniósł najgorszy ból. Kochał swój kraj i pokazał nam jak należy kochać.    Patron naszej szkoły to prawdziwy bohater i patriota. Dla mnie osobiście jest kimś, kto nauczył mnie, jak należy postępować w chwilach zwątpienia, jak dbać o innych, jak dbać o kraj, w którym żyjemy. Nauczył mnie, co to honor, sprawiedliwość, poczucie własnej godności. Zrozumiałam, że bohaterem jest nie ten kto strzela, lecz ten, kto potrafi zapobiec strzelaniu.    Rotmistrz Witold Pilecki niesprawiedliwie osądzony – został skazany na śmierć w 1948 roku. Dzięki swej odwadze i oddaniu Polsce przeszedł do historii i na zawsze pozostanie w mojej pamięci i w pamięci rodaków.

Agnieszka Fraszkiewicz, kl. I c