UROCZYSTY APEL


Dnia 30 maja 2007 r. uroczyście obchodziliśmy 10 rocznicę nadania przez Radę Miasta Grudziądza imienia rtm. Witolda Pileckiego Szkole Podstawowej nr 21 wchodzącej w skład ZSO nr 5 w Grudziądzu.

Uczniowie klas V i VI przygotowani przez panią Zofię Szczepaniak przypomnieli biografię Patrona ze szczególnym uwzględnieniem jego zasług w walce o wolną i niepodległą Polskę. Dyrektor szkoły, Pan Wiesław Sikorski, w swoim wystąpieniu zapoznał uczniów z inicjatywą oficerów rezerwy i byłych członków AK budowy pomnika rtm. Pileckiego w Grudziądzu. Wpływ na podniosły charakter uroczystości miały pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego prowadzonego przez panią Aleksandrę Drozdecką.

Swoją obecnością zaszczycił nas kierownik Wydziału Edukacji Pan Andrzej Cherek.