Tegoroczne obchody Święta Patrona w ZSO nr 5 były szczególne ze względu na przypadającą w maju 60 rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. O wyjątkowości dla uczniów ZSO nr 5 tego święta świadczą przygotowania głównych uroczystości już od początku maja bieżącego roku Gimnazjaliści wzięli udział w konkursie poetyckim i historycznym a uczniowie szkoły podstawowej w plastycznym. Delegacja szkoły była w Opolu na trzydniowej konferencji poświęconej Witoldowi Pileckiemu, Jego życiu, walce o wolnośći haniebnemu procesowi, organizowanej przez Uniwersytet Opolski. Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego napisała list do córki rotmistrza Pileckiego, Pani Zofii Pileckiej-Optułowicz. Szkoła również nawiązała współpracę z IPN w związku z powstaniem albumu upamiętniającego życie i bohaterską postawę Rotmistrza. Główne uroczystości odbyły się na holu szkoły w dniu 30 maja 2008 roku w 11 rocznicę nadania Szkole Podstawowej nr 21 imienia rtm. Witolda Pileckiego. Wzięli w nich udział wyróżniający się w nauce i zachowaniu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 5.

Na podniosły charakter obchodów wpływ miały:

  • obecność pocztu ze Sztandarem Szkoły,
  • wykonanie Hymnu Szkoły (wraz ze zwrotką poświęconą Patronowi) i patriotycznych pieśni przez chór szkolny,
  • przypomnienie zasług Rotmistrza dla narodu i Ojczyzny,
  • złożenie wiązanki kwiatów przed tablicą pamięci Patrona,
  • recytacja wierszy na cześć Patrona, napisanych przez uczniów ZSO nr 5 na tle dekoracji z ważkimi słowami rotmistrza Pileckiego i kopiami akt z procesu skazującego Witolda Pileckiego na śmierć.

Pozostali uczniowie ZSO nr 5 odbyli spotkania w klasach, w czasie których wychowawcy uświadomili wychowankom, że to właśnie na społeczności uczniowskiej spoczywa trud wcielania w życie i naśladowania ideałów, jakie przyświecały naszemu Patronowi oraz wskazywali potrzebę życia dla dobra drugiego człowieka i chwały Ojczyzny.