1. 9:00 - Msza św. w intencji rtm. Witolda Pileckiego, uczniów, rodziców i nauczycieli ZSO nr 5 w kościele p.w. św. Ap. Piorta i Pawła w Grudziądzu
  2. 10:00 - Złożenie kwiatów przez zaproszonych gości pod tablicą pamiątkową Patrona w ZSO nr 5
  3. 10:15 - Przejazd uczniów i nauczycieli ZSO nr 5 podstawionymi autokarami MZK spod kościoła do CK Teatr
  4. 11:00 - Uroczystość nadania imienia w CK Teatr
  5. 12:00 - Część artystyczna uroczystości
  6. około 13:00 - Powrót autokarami na parking szkolny

We mszy świętej uczestniczą wszyscy uczniowie i nauczyciele ZSO nr 5. Każdy wychowawca wybiera na uroczystość pięcioosobową delegację uczniów, którzy w tym dniu zakładają stroje galowe. Odpowiada również za ich zachowanie i bezpieczeństwo w czasie przejazdu oraz uroczystości w CK Teatr.


Sprawozdanie z uroczystości


Dnia 14 października 2005, w dzień Edukacji Narodowej, odbyła się uroczystość przeniesienia imienia rtm. Witolda Pileckiego ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu na cały Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5. Oto krótkie sprawozdanie tych wydarzeń.

O godzinie 9:00 w kościele p.w. św. ap. Piotra i Pawła rozpoczęła się msza święta w intencji patrona oraz nauczycieli i uczniów ZSO nr 5. Na mszy licznie zgromadzili się uczniowie SP 21 i Gimnazjum nr 5 oraz nauczyciele z tych szkół, a także goście – m.in. Kierownik WOKiS Ewa Czarnecka. Mszę świętą celebrował ksiądz proboszcz Piotr Neuman. Wygłosił pokrzepiającą homilię, mówiąc do nauczycieli „wy jesteście solą tej ziemi, wy jesteście światłością świata” i zachęcając ich do dalszego wzbogacania wiedzy młodzieży.

Po mszy 5-osobowe delegacje wszystkich klas ZSO nr 5 oraz ich wychowawcy pojechali autobusami do CK Teatr na dalszą część obchodów dzisiejszego święta.

O godzinie 11:00 podniosła się kurtyna i rozpoczął występ. Pani Marzena Pacyna najpierw powitała wszystkich gości, wśród których zobaczyć mogliśmy m.in.: posłankę na Sejm RP Mariolę Sokołowską, Wiceprezydenta Miasta Grudziądza Sławomira Szymańskiego, Przewodniczącą KOKiS Danutę Mielniczak, Wizytatora Kuratorium Oświaty Lucynę Górską, Inspektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Krystynę Rapczyńską-Gerke, Radną Rady Miejskiej Małgorzatę Kufel, przedstawicieli Związku Żołnierzy AK z płk. Nawrockim, przedstawicieli Rady Rodziców z przew. Dariuszem Dmitrowskim, dyrektorów grudziądzkich gimnazjów oraz przedstawicieli związków zawodowych ZNP i Solidarności.

W oficjalnej części uroczystości został zaśpiewany Hymn Polski. Dyrektor Gimnazjum nr 5, pan Wiesław Sikorski, przejął z rąk przedstawicieli Rady Rodziców ufundowany przez nich sztandar szkoły, po czym przekazał go uczniom naszego gimnazjum. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Kasia Drozdowska wyraziła słowa podziękowania i obietnicę, że uczniowie godnie będą prezentować swoją szkołę. Chór zaśpiewał Hymn Gimnazjum nr 5 z trzecią zwrotką poświęconą Pileckiemu („Patronowi Pileckiemu cześć i chwała za życia ofiarę / On nam wywalczył wolność i chlubnym stał się wzorem / Dzisiaj my, młodzi Polacy, możemy szczerze przyrzec: / Pracować dla dobra Ojczyzny i nigdy się Jej nie wyrzec.”). Został odczytany list od syna Witolda Pileckiego, Andrzeja, w którym dziękował on za pamięć o tym patriocie i zapewniał, że pojawi się w naszej szkole.

W części artystycznej usłyszeliśmy m.in. historię naszego patrona, piękne wiersze poświęcone okresowi II wojny światowej oraz zobaczyliśmy scenkę przesłuchania Pileckiego przez okrutnego funkcjonariusza SB. Została ona brawurowo odegrana przez dwóch uczniów klasy III d.

Po godzinie 12 uroczystość w CK Teatr dobiegła końca.